Danh sách nguồn gốc của các thành phần dành cho những sản phẩm với bao bì en:Can - Việt Nam

3 nguồn gốc của các thành phần:

Nguồn gốc của các thành phầnSản phẩm*
en:heineken-brouwerijen-b-v 1*
Hà Lan 1
en:amsterdam 1*