volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Trang

Tham gia từ:

Sản phẩm được chỉnh sửa bởi Trang
Sản phảm được chụp bởi Trang

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới

Sản phảm được chụp bởi Trang