Milano dark chocolate cookies - Pepperidge farm

Mã vạch: 0014100047957 (EAN / EAN-13) 014100047957 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thương hiệu: Pepperidge farm

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Biscuits and cakes, Bích quy

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với lớp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

28.6 g Fat trong lượng cao
11.9 g Saturated fat trong lượng cao
33.3 g Sugars trong lượng cao
0.476 g Salt trong số lượng vừa phải

Kích thước phục vụ: 21 g (2 cookies)


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(17 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (21 g (2 cookies))
en:Sweet snacks en:Snacks
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 523.80952380952 kcal 110 kcal +11% +8%
Energy 2.192 kj
(523 kcal)
460 kj
(110 kcal)
+20% +14%
Fat 28,571 g 6 g +58% +38%
- Saturated fat 11,905 g 2,5 g -8% +1%
- Trans fat 0 g 0 g
- Cholesterol 5 mg 1,05 mg
Carbohydrates 66,667 g 14 g +8% +9%
- Sugars 33,333 g 7 g -21% +6%
Fibers 1 g 0,21 g
Proteins 4,762 g 1 g +67% +20%
Salt 0,476 g 0,1 g +76% -10%
Sodium 0,19 g 0,04 g +76% -10%
Potassium 0 mg 0 mg
Nutrition score - France 24 24 +13% +10%
Nutri-Score E E +13% +10%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi danielw, yuka.DbpaNtCrAPIkBMOO97kvzhGWTdbGBfNZN15Sog.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.