Grain & Grow Puffs - Strawberry Apple - gerber - 42g

Mã vạch: 0015000045203 (EAN / EAN-13) 015000045203 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 42g

Thương hiệu: Gerber

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
nutrition facts albout 6 servings per container serving size 60 pieces (7g/about ½ cup) mount per serving 24 calories through chire 12 1-3 yeurs sar s tetal fat og sodium omg tetal cartohydrate 6g total sugars includes 1 ed sgars protein og 0% irn 1,4mg vitamin e 0 5mg thiamin 0,05m nacin 0,6mg vitamin b6 0,05/mg not a significant soe of saturated fat, trans fat, cholester detary fiber witamin 10% 20% 10% 8% 15% 10% 15% 10% 15% 10% caicium, and pota ,quot,% dv,% daily e ngredients fur trou tin

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Traces: en:Gluten

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

Kích thước phục vụ: 7g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (7g)
Năng lượng 174 kj
(41 kcal)
12,2 kj
(2 kcal)
Chất béo 0 g 0 g
Saturated fat 0 g 0 g
Carbohydrates 10 g 0,7 g
Đường 1,667 g 0,117 g
Fiber ? ?
Protein 0 g 0 g
Muối ăn 0 g 0 g
Vitamin E 0,5 mg 0,035 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,05 mg 0,004 mg
Vitamin B3 0,6 mg 0,042 mg
Sắt 1,4 mg 0,098 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % 0 %

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi inf, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlk5WXtPa_xb6FUDUlVG24cuMDa64QOlDxafeaqo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkl_eurMnB-aCzjkm2av_8aUdK3oMPEu2oXFKqg, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnNqXML8qT7EbzPtnUymnYaUcJC0Wfhp3ar5MKg.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.