Certified Angus Beef - One Percenter - Burgers - uu - jj

Mã vạch: 0023964786056 (EAN / EAN-13) 023964786056 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: jj

Thương hiệu: Uu

Thể loại: es:Hh

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
hh

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 D

⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, thông tin được ước tính từ danh sách các thành phần: 0

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

38 g Chất béo trong lượng cao
14 g Saturated fat trong lượng cao
0 g Đường trong số lượng thấp
0.1 g Muối ăn trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 55g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (55g)
Năng lượng 1.841 kj
(440 kcal)
1.010 kj
(242 kcal)
Chất béo 38 g 20,9 g
Saturated fat 14 g 7,7 g
Carbohydrates 0,015 g 0,008 g
Đường 0 g 0 g
Fiber 0 g 0 g
Protein 24 g 13,2 g
Muối ăn 0,1 g 0,055 g
Ancol 7 % vol 7 % vol
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % 0 %

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllNnbcHPmWLIMRPit0OyltGhLsC5PvJg8K76Mqg, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllwcaujMjDniM0Xjv07V78fVAbvrWs4u04rzb6o.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.