Certified Angus Beef - One Percenter - Burgers - uu - jj

Mã vạch: 0023964786056 (EAN / EAN-13) 023964786056 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: jj

Thương hiệu: Uu

Thể loại: es:Hh

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
hh

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng C

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

38 g Fat trong lượng cao
14 g Saturated fat trong lượng cao
0 g Sugars trong số lượng thấp
0.1 g Salt trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 55g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (55g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 440 kcal 242 kcal
Energy 1.841 kj
(440 kcal)
1.010 kj
(242 kcal)
Fat 38 g 20,9 g
- Saturated fat 14 g 7,7 g
Carbohydrates 0,015 g 0,008 g
- Sugars 0 g 0 g
Fibers 66 g 36,3 g
Proteins 24 g 13,2 g
Salt 0,1 g 0,055 g
Sodium 0,04 g 0,022 g
Alcohol 7 % vol 7 % vol
Nutrition score - France 10 10
Nutri-Score C C

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllNnbcHPmWLIMRPit0OyltGhLsC5PvJg8K76Mqg.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.