jj - uu

Mã vạch: 0023964786056 (EAN / EAN-13) 023964786056 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: jj

Thương hiệu: Uu

Thể loại: es:Hh

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
hh

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

54 g Fat trong lượng cao
33 g Saturated fat trong lượng cao
55 g Sugars trong lượng cao
6 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 55g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (55g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 56 kcal 30.8 kcal
Energy 234 kj
(56 kcal)
129 kj
(30 kcal)
Fat 54 g 29,7 g
- Saturated fat 33 g 18,2 g
Carbohydrates 56 g 30,8 g
- Sugars 55 g 30,3 g
Fibers 66 g 36,3 g
Proteins 76 g 41,8 g
Salt 6 g 3,3 g
Sodium 2,4 g 1,32 g
Alcohol 7 % vol 7 % vol
Nutrition score - France 25 25
Nutri-Score E E

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.