Caramelle menta - 70 g

Mã vạch: 0200030385256 (EAN / EAN-13) 200030385256 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 70 g

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Confectioneries

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 D

⚠️ Cảnh báo: số lượng chất xơ và trái cây, rau củ và các loại hạt chưa được chỉ định, khả năng đóng góp tích cực của chúng có thể không được tính đến.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0.7 g Chất béo trong số lượng thấp
0.7 g Saturated fat trong số lượng thấp
90 g Đường trong lượng cao
0 g Muối ăn trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(12 sản phẩm)
(19 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Sweet snacks So sánh với: en:Snacks
Năng lượng 1.548 kj
(370 kcal)
-12% -19%
Chất béo 0,7 g -95% -96%
Saturated fat 0,7 g -91% -93%
Carbohydrates 91 g +47% +52%
Đường 90 g +106% +171%
Fiber ?
Protein 0 g -100% -100%
Muối ăn 0 g -100% -100%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi kiliweb, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvll5gTovSviLgMyLupxeVwOqgP4TBcOpQ5dPKHas.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.