Bun Gao Lut - 2 lbs

Mã vạch: 0810698532017 (EAN / EAN-13) 810698532017 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 2 lbs

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No preservatives

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
�ss�
Thanh ph�n: B�t g�o, b�t g�o l�t, tinh b�t khoai
n��c, mu�i, mau caramel (E150a).
Ingredients: Rice flour, brown rice flour, tapioca
starch, water, salt, caramel color (E150a).
H��ng d�n s� d�ng:
- Cho v�t bun vao n�i n��c s�i, n�u kho�ng 7 - 8
phut, sau o v�t ra x� l�i b�ng n��c l�nh, � rao
kho�ng 5 phut.
- Dung nh� bun t��i: Bun th�t n��ng, bun ri�u,
g�i cu�n...
Serving instruction:
Put the brown rice vermicelli into boiling water,
for 7 - 8 minutes, after that rinse with cool
r and drain off for 5 minutes.
vermicelli soup, spring rols.
Dao qu�n: N�i kh� rao, thoang mat, tranh anh
n�ng tr�c ti�p.
direct sunlight.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Chất béo ?
Saturated fat ?
Carbohydrates ?
Đường ?
Fiber ?
Protein ?
Muối ăn ?
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua veganeamos
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.