ISO WHEY - BMXX - BODYMAXX SPORTS NUTRITION - 2000g

Mã vạch: 0881314858125 (EAN / EAN-13) 881314858125 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 2000g

Bao bì: en:Plastic jar

Thương hiệu: BMXX - BODYMAXX SPORTS NUTRITION

Thể loại: Chế phẩm bổ sung

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No gluten, en:DZG Gluten free, en:No GMOs, en:GM, en:ISO

Nguồn gốc của các thành phần: Cộng hòa Ireland

Địa điểm sản xuất, chế biến: EUROPEAN UNION

Các quốc gia bán: Algérie, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Cộng hòa Nam Phi, Thái Lan, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ Thông tin dinh dưỡng của sản phẩm phải được xác định để tính điểm Dinh Dưỡng.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

Kích thước phục vụ: 30g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (30g)
Chất béo ? ?
Saturated fat ? ?
Carbohydrates ? ?
Đường ? ?
Fiber ? ?
Protein ? ?
Muối ăn ? ?

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các phần của bao bì:
Số Hình dạng Chất liệu Tái chế
en:Jar en:Plastic

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi atoussis, yuka.ZUxoWk5aUWx2Y1luaXZBUjl3disrZFIwMlp2M1oxcVhJclJOSUE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.