ISO WHEY - BMXX - BODYMAXX SPORTS NUTRITION - 2000g

Mã vạch: 0881314858125 (EAN / EAN-13) 881314858125 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 2000g

Bao bì: Plastic jar

Thương hiệu: BMXX - BODYMAXX SPORTS NUTRITION

Thể loại: en:Dietary supplements

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No gluten, en:DZG Gluten free, en:No GMOs, en:GM, en:ISO

Nguồn gốc của các thành phần: Cộng hòa Ireland

Địa điểm sản xuất, chế biến: EUROPEAN UNION

Các quốc gia bán: Algérie, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Cộng hòa Nam Phi, Thái Lan, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Kích thước phục vụ: 30g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (30g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) ? ?
Fat ? ?
Carbohydrates ? ?
Proteins ? ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua atoussis.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.ZUxoWk5aUWx2Y1luaXZBUjl3disrZFIwMlp2M1oxcVhJclJOSUE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.