Pruneaux D'Agen - Cora - 500 g

Mã vạch: 3257981685628 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Pruneaux d’Agen avec noyau.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng B

Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, được ước tính từ loại (en:Fruits) của sản phẩm: 90%

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0.4 g Fat trong số lượng thấp
0.2 g Saturated fat trong số lượng thấp
37.9 g Sugars trong lượng cao
0.01 g Salt trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 230 kcal -50% -47%
Energy 962 kj
(230 kcal)
-49% -46%
Fat 0,4 g -99% -99%
- Saturated fat 0,2 g -99% -98%
Carbohydrates 52,3 g +37% +46%
- Sugars 37,9 g +305% +336%
Fibers 5,8 g +73% +73%
Proteins 1,4 g -75% -74%
Salt 0,01 g -98% -98%
Sodium 0,004 g -98% -98%
Nutrition score - France 0 -100%
Nutri-Score B -100%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua quechoisir.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi autorotate-bot, openfoodfacts-contributors, roboto-app, tacite, teolemon, yuka.WDdFK0Q1OVIvL2RidXNVRThRLzRwL3RWN2JHdGQxbnVBckFESVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhdJct2Erj7dNBXfvHyHnI6IPKLORoBT4oqnGqo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkYfYePV_GnuHRvgq2Gi9IuUDJ7JYdp8zrTgYqo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnwXavHQkmLkFzPRnUTbmfeuLrvqccNo7oTZKqs, yukafix.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.