Roasted Sesame Salad Dressing

Mã vạch: 4800888209795 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thể loại: en:Sauces, en:Groceries

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 E

⚠️ Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với lớp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

30.7 g Chất béo trong lượng cao
4.67 g Saturated fat trong số lượng vừa phải
20 g Đường trong lượng cao
1.75 g Muối ăn trong lượng cao

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Năng lượng 1.395 kj
(333 kcal)
Chất béo 30,667 g
Saturated fat 4,667 g
Carbohydrates 23,333 g
Đường 20 g
Fiber 0,667 g
Protein 1,333 g
Muối ăn 1,75 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlm5aUdnCuyD0HBjupEbVxfKzDZnLYuovzdnrLKs.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.