arrow_upward

ช็อกโกแลตนม - Morinaga - 42 g

ช็อกโกแลตนม - Morinaga - 42 g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 4902888183430 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 42 g

Bao bì: en:pack

Thương hiệu: Morinaga

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Cocoa and its products, en:Chocolates

Các quốc gia bán: Thái Lan, Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  4 thành phần


  Thanh phán: Duong (38 % ) , ba cacao (24 %) , sua bot nguyên kem (15%), cacao mass (13%), süa bột tách béo (6% ), sua gáy , chát béo thuc vat tu co, chát nhu hóa (E322), huong thuc phám nhán tao
  Chất gây dị ứng: en:Gluten, en:Milk, en:Nuts, en:Peanuts, en:Soybeans, en:Sulphur dioxide and sulphites

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E322

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E322


  Lecithin: Lecithin -UK: , US: , from the Greek lekithos, "egg yolk"- is a generic term to designate any group of yellow-brownish fatty substances occurring in animal and plant tissues, which are amphiphilic – they attract both water and fatty substances -and so are both hydrophilic and lipophilic-, and are used for smoothing food textures, dissolving powders -emulsifying-, homogenizing liquid mixtures, and repelling sticking materials.Lecithins are mixtures of glycerophospholipids including phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, and phosphatidic acid.Lecithin was first isolated in 1845 by the French chemist and pharmacist Theodore Gobley. In 1850, he named the phosphatidylcholine lécithine. Gobley originally isolated lecithin from egg yolk—λέκιθος lekithos is "egg yolk" in Ancient Greek—and established the complete chemical formula of phosphatidylcholine in 1874; in between, he had demonstrated the presence of lecithin in a variety of biological matters, including venous blood, in human lungs, bile, human brain tissue, fish eggs, fish roe, and chicken and sheep brain. Lecithin can easily be extracted chemically using solvents such as hexane, ethanol, acetone, petroleum ether, benzene, etc., or extraction can be done mechanically. It is usually available from sources such as soybeans, eggs, milk, marine sources, rapeseed, cottonseed, and sunflower. It has low solubility in water, but is an excellent emulsifier. In aqueous solution, its phospholipids can form either liposomes, bilayer sheets, micelles, or lamellar structures, depending on hydration and temperature. This results in a type of surfactant that usually is classified as amphipathic. Lecithin is sold as a food additive and dietary supplement. In cooking, it is sometimes used as an emulsifier and to prevent sticking, for example in nonstick cooking spray.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E322i - Lecithin


  Lecithin: Lecithin -UK: , US: , from the Greek lekithos, "egg yolk"- is a generic term to designate any group of yellow-brownish fatty substances occurring in animal and plant tissues, which are amphiphilic – they attract both water and fatty substances -and so are both hydrophilic and lipophilic-, and are used for smoothing food textures, dissolving powders -emulsifying-, homogenizing liquid mixtures, and repelling sticking materials.Lecithins are mixtures of glycerophospholipids including phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, and phosphatidic acid.Lecithin was first isolated in 1845 by the French chemist and pharmacist Theodore Gobley. In 1850, he named the phosphatidylcholine lécithine. Gobley originally isolated lecithin from egg yolk—λέκιθος lekithos is "egg yolk" in Ancient Greek—and established the complete chemical formula of phosphatidylcholine in 1874; in between, he had demonstrated the presence of lecithin in a variety of biological matters, including venous blood, in human lungs, bile, human brain tissue, fish eggs, fish roe, and chicken and sheep brain. Lecithin can easily be extracted chemically using solvents such as hexane, ethanol, acetone, petroleum ether, benzene, etc., or extraction can be done mechanically. It is usually available from sources such as soybeans, eggs, milk, marine sources, rapeseed, cottonseed, and sunflower. It has low solubility in water, but is an excellent emulsifier. In aqueous solution, its phospholipids can form either liposomes, bilayer sheets, micelles, or lamellar structures, depending on hydration and temperature. This results in a type of surfactant that usually is classified as amphipathic. Lecithin is sold as a food additive and dietary supplement. In cooking, it is sometimes used as an emulsifier and to prevent sticking, for example in nonstick cooking spray.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: th:น้ำตาล-38-โกโก้บัตเตอร์-24-นมผงธรรมดา-15-โกโก้แมส-13-นมผงขาดมันเนย-6-ไขมันนม, th:อิมัลซิไฟเออร์, th:แต่งกลิ่นสังเคราะห์

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: th:น้ำตาล-38-โกโก้บัตเตอร์-24-นมผงธรรมดา-15-โกโก้แมส-13-นมผงขาดมันเนย-6-ไขมันนม, th:อิมัลซิไฟเออร์, th:แต่งกลิ่นสังเคราะห์

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: th:น้ำตาล-38-โกโก้บัตเตอร์-24-นมผงธรรมดา-15-โกโก้แมส-13-นมผงขาดมันเนย-6-ไขมันนม, th:อิมัลซิไฟเออร์, th:แต่งกลิ่นสังเคราะห์

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  น้ำตาล 38% โกโก้บัตเตอร์ 24% นมผงธรรมดา 15% โกโก้แมส 13% นมผงขาดมันเนย 6% ไขมันนม 2%, อิมัลซิไฟเออร์ (e322i), แต่งกลิ่นสังเคราะห์
  1. น้ำตาล 38% โกโก้บัตเตอร์ 24% นมผงธรรมดา 15% โกโก้แมส 13% นมผงขาดมันเนย 6% ไขมันนม -> th:น้ำตาล-38-โกโก้บัตเตอร์-24-นมผงธรรมดา-15-โกโก้แมส-13-นมผงขาดมันเนย-6-ไขมันนม - percent: 2
  2. อิมัลซิไฟเออร์ -> th:อิมัลซิไฟเออร์
   1. e322i -> en:e322i - vegan: maybe - vegetarian: maybe
  3. แต่งกลิ่นสังเคราะห์ -> th:แต่งกลิ่นสังเคราะห์

Dinh dưỡng

 • icon

  Chất lượng dinh dưỡng kém


  ⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, thông tin được ước tính từ danh sách các thành phần: 0

  Sản phẩm này không được coi là một loại nước giải khát khi tính điểm Nutri-Score.

  Điểm cộng: 0

  • Chất đạm: 4 / 5 (giá trị: 7.14, giá trị làm tròn: 7.14)
  • Chất xơ: 0 / 5 (giá trị: 0, giá trị làm tròn: 0)
  • Trái cây, rau, quả hạch và dầu colza / quả óc chó / dầu ô liu: 0 / 5 (giá trị: 0, giá trị làm tròn: 0)

  Điểm trừ: 17

  • Năng lượng: 7 / 10 (giá trị: 2390, giá trị làm tròn: 2390)
  • Đường: 10 / 10 (giá trị: 45.2, giá trị làm tròn: 45.2)
  • Chất béo bão hòa: 0 / 10 (giá trị: 0, giá trị làm tròn: 0)
  • Natri: 0 / 10 (giá trị: 71.4, giá trị làm tròn: 71.4)

  Điểm cho protein không được tính vì điểm trừ lớn hơn hoặc bằng 11.

  Điểm dinh dưỡng: 17 (17 - 0)

  Điểm dinh dưỡng: D

 • icon

  Đường trong lượng cao (45.2%)


  Những điều bạn cần biết
  • Tiêu thụ nhiều đường có thể gây tăng cân và sâu răng. Nó cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.

  Gợi ý: Hạn chế tiêu thụ đường và đồ uống có đường
  • Đồ uống có đường (như nước ngọt, đồ uống trái cây, nước hoa quả và mật hoa) nên hạn chế hết mức có thể (không quá 1 ly mỗi ngày).
  • Chọn các sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn và giảm tiêu thụ các sản phẩm có thêm đường.
 • icon

  Muối ăn trong số lượng thấp (0.179%)


  Những điều bạn cần biết
  • Tiêu thụ nhiều muối (hoặc natri) có thể làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
  • Nhiều người bị huyết áp cao nhưng không thể nhận biết bệnh, vì thường không có triệu chứng.
  • Hầu hết mọi người tiêu thụ quá nhiều muối (trung bình từ 9 đến 12 gam mỗi ngày), khoảng gấp đôi mức tối đa được khuyến nghị.

  Gợi ý: Hạn chế ăn muối và đồ ăn nhiều muối
  • Giảm lượng muối sử dụng khi nấu ăn, và không dùng thêm muối khi ở trên bàn ăn.
  • Hạn chế ăn đồ ăn vặt có muối và chọn các sản phẩm có hàm lượng muối thấp hơn.

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Đã bán
  mỗi khẩu (42 g)
  So sánh với: en:Sweet snacks
  Năng lượng 2.390 kj
  (571 kcal)
  1.004,16 kj
  (240 kcal)
  +44%
  Chất béo 38,1 g 16 g +168%
  Saturated fat 0 g 0 g -100%
  Cholesterol 23,8 mg 10 mg
  Carbohydrates 52,4 g 22 g -14%
  Đường 45,2 g 19 g +13%
  Fiber 0 g 0 g
  Protein 7,14 g 3 g +171%
  Muối ăn 0,179 g 0,075 g -24%
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % 0 %
Kích thước phục vụ: 42 g

Môi trường

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua mosssck.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi bank-pc, openfoodfacts-contributors, roboto-app.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.