Noya tropical - DISTRI-K - 320ml

Mã vạch: 5430001841152 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 320ml

Bao bì: Plastique

Thương hiệu: DISTRI-K

Thể loại: en:Beverages

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: fr:Flavoured drink

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Viêt Nam

Cửa hàng: EDK

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Eau, jus d'ananas, l'eau de noix de coco, sucre, sucralose, graines de chia, acide citrique, Vitamine C, gomme gellane (E418), conservateurs (E211) arome d'ananas, colorant naturel (E160a) Eadditif approuvé par la C.E.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:May contain palm oil
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 E

⚠️ Cảnh báo: lượng chất xơ không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với cấp.

⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, được ước tính từ danh sách các thành phần: 0%

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0 g Fat trong số lượng thấp
0 g Saturated fat trong số lượng thấp
28.8 g Sugars trong lượng cao
0.19 g Salt trong số lượng vừa phải

Kích thước phục vụ: 320ml


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (320ml)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 122 kcal 390 kcal
Energy 510 kj
(122 kcal)
1.630 kj
(390 kcal)
Fat 0 g 0 g
Saturated fat 0 g 0 g
Carbohydrates 30,4 g 97,3 g
Sugars 28,8 g 92,2 g
Proteins 0 g 0 g
Salt 0,19 g 0,608 g
Sodium 0,076 g 0,243 g
Vitamin C (ascorbic acid) 0,054 mg 0,174 mg
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % ?
Nutrition score - France 20 20
Nutri-Score E E

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Plastic

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua llagethiome.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllJFTN7auTf0M0bgiVKCnM2IFa7Zbc5L67DRMKg.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.