olive oil for kid - kiddy - 250ml

Mã vạch: 7032911111820 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
100% olive oil (extra virgin and refined olive oil); Vitamin A, E, D.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:2 - Processed culinary ingredients
en:2 - Processed culinary ingredients

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

91 g Fat trong lượng cao
17 g Saturated fat trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 10 ml


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (10 ml)
en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 820 kcal 82 kcal +77% +90%
Energy 3.430 kj
(820 kcal)
343 kj
(82 kcal)
+81% +93%
Fat 91 g 9,1 g +195% +215%
- Saturated fat 17 g 1,7 g +17% +28%
- Monounsaturated fat 61 g 6,1 g
- Polyunsaturated fat 6,4 g 0,64 g
Carbohydrates ? ?
Proteins ? ?
Vitamin A 1.370 µg 136,5 µg
Vitamin D 22,7 µg 2,275 µg
Vitamin E 18,2 mg 1,82 mg

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua aleene.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.