Chocolat noir extra - Poulain

Mã vạch: 7622210433794 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Sucre, pâte de cacao, 'beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, lait écrémé en poudre. Cacao : 47% minimum.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Soybeans

Traces: en:Gluten, en:Nuts

Phân tích thành phần:
en:Palm oil free en:Non-vegan en:Maybe vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 E

⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0%

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

28 g Fat trong lượng cao
18 g Saturated fat trong lượng cao
52 g Sugars trong lượng cao
0.01 g Salt trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(17 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
en:Sweet snacks en:Snacks
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 510 kcal +8% +6%
Energy 2.134 kj
(510 kcal)
+17% +11%
Fat 28 g +55% +35%
- Saturated fat 18 g +40% +53%
Carbohydrates 55 g -11% -10%
- Sugars 52 g +24% +65%
Fibers 7,1 g
Proteins 4,8 g +68% +21%
Salt 0,01 g -96% -98%
Sodium 0,004 g -96% -98%
Nutrition score - France 21 -1% -4%
Nutri-Score E -1% -4%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua yukafix.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi julie-yuka, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.ZXZ3UUhZY0dyZDRodVBjaHdoanp3K3hNNG9XTmNrU3NEN0JPSVE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.