Loacker

Mã vạch: 80001928

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thương hiệu: Loacker

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Biscuits and cakes, Bích quy, en:Wafers

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No preservatives

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Warning: the amounts of fiber and of fruits, vegetables and nuts are not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

26.7 g Fat trong lượng cao
26.7 g Saturated fat trong lượng cao
26.7 g Sugars trong lượng cao
0.4 g Salt trong số lượng vừa phải

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(17 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
en:Sweet snacks en:Snacks
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 533.33333333333 kcal +13% +10%
Energy 2.231 kj
(533 kcal)
+22% +16%
Fat 26,667 g +47% +29%
- Saturated fat 26,667 g +107% +126%
Carbohydrates 29,333 g -53% -52%
- Sugars 26,667 g -37% -15%
Proteins 0 g -100% -100%
Salt 0,4 g +48% -25%
Sodium 0,16 g +48% -25%
Nutrition score - France 22 +4% +1%
Nutri-Score E +4% +1%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi roboto-app, teolemon, yuka.Nol-OIO2A90IH_CK29Ir-za1BNbECdBZJl0Mog.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.