Loacker

Mã vạch: 80001928

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thương hiệu: Loacker

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Biscuits and cakes, Bích quy, en:Wafers

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No preservatives

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(16 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
en:Snacks
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.