155G Maxi Sachet Colliers Lol - Look o look

Mã vạch: 8713600186204 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Tên thường gặp: Colliers Confiserie

Số lượng: 155g

Bao bì: sachet plastique

Thương hiệu: Look o look

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Confectioneries, en:Candies

Cửa hàng: Magasins U

Các quốc gia bán: Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
dextrose, sirop de glucose, antiagglomérants (sels de magnésium d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras), acidifiant (acide citrique), maltodextrine, arômes, huile végétale (noix de coco), colorants (extrait de paprika, anthocyanes, rouge de betterave, caroténoïdes).

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:May contain palm oil en:Maybe vegan en:Maybe vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Cảnh báo: lượng chất xơ không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với cấp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

1.5 g Fat trong số lượng thấp
1.5 g Saturated fat trong số lượng vừa phải
86 g Sugars trong lượng cao
0 g Salt trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 22,5g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(17 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (22,5g)
en:Sweet snacks en:Snacks
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 368 kcal 82.8 kcal -22% -24%
Energy 1.540 kj
(368 kcal)
346 kj
(82 kcal)
-16% -20%
Fat 1,5 g 0,337 g -92% -93%
- Saturated fat 1,5 g 0,337 g -88% -87%
Carbohydrates 88 g 19,8 g +42% +44%
- Sugars 86 g 19,4 g +104% +173%
Proteins 0 g 0 g -100% -100%
Salt 0 g 0 g -100% -100%
Sodium 0 g 0 g -100% -100%
Nutrition score - France 15 15 -29% -31%
Nutri-Score D D -29% -31%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Bag en:Plastic

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua magasins-u.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi celine2018, openfoodfacts-contributors, yuka.SGJFK0tQa0doOVVqaGN3bTlURHV3b3RPbnBtTFJEbXpGZWdUSVE9PQ, yukafix.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.