Pepsi - Pepsi-Cola - 330 ml

Mã vạch: 8934588012228 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 330 ml

Thương hiệu: Pepsi-Cola

Thể loại: en:Beverages, en:Carbonated drinks, en:Sodas, en:Colas, en:Sweetened beverages

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Nudc báo hoa CO, dudng mia, duong HFCS, mau thuc phám (150d), chát diéu chinh do axit (338), caffein, chát on dinh (414). thon hdp hudng tu nhiên.

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 B

⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, thông tin được ước tính từ danh sách các thành phần: 0

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0 g Chất béo trong số lượng thấp
0 g Saturated fat trong số lượng thấp
0 g Đường trong số lượng thấp
0 g Muối ăn trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(22 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Beverages
Năng lượng 0 kj
(0 kcal)
-100%
Chất béo 0 g
Saturated fat 0 g
Carbohydrates 0 g
Đường 0 g
Fiber ?
Protein 0 g
Muối ăn 0 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlldVfoTVsxiZHEfjtmjS_tvWJbC0fs1N2pigHqo.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.