8934588022227

Mã vạch: 8934588022227 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
922222176 NUOC GIAI KHAT CO GAZ-7UP San xuat boi cong ty TNHH Nuóc giai khat Suntory PepsiCo Viêt Nam. Cao oc Sheraton,so 88,durong Dong Khoi Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam. Theo ban quyen cua The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. Corner House, Giá tri dinh duong trung binh Cho 330 ml Aadng/Energy (Kcal): 132 Chat dam/Protein (g): 20 Pariament Street, Hamilton, Bermuda. Thanhphán: Nuócbao hoa CO duongmia, duong HFCS, chát dieu chiřh do axit (330,331i, 296), huong chanh ty nhiên. Xem NSX HSD &day lon.HSD: 12thángkế từr ngày sanxuát. Bão quan noi khô tránhnang.Ngon hon khi uong lanh.Khong dung san phamquá hansirdung lChat béo bão hoa/Sat.Fat(g): 0 Q8d Chat béo/Fat (g) Carbohydrate (g) 1900 1220Dudng tong/Total Sugars (g): 33 GTN so:5110/2018/ATTP-TNCB 33 Cham soc khach hang The tich thyc:330 ml 0Natri/Sodium (mg): 33

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Khoáng chất bổ sung:

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.