Eau - Aquafina

Mã vạch: 8934588063060 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thương hiệu: Aquafina

Thể loại: en:Beverages, en:Waters

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
AQUAFINA AQUAFINA a nuoc uong tinh khiết duoc x ly qua he thang thám tháu nguoc và Ozon, thanh trung bang tia cuc tim San xuat boi Cong ty TNHH Nuoc Giai Khát Suntory PepsiCo Viet Nam. Cao oc Sheraton, so 88, duaing Dong Khoi Quan1, Thành pho Ho Chi Minh Viet Nam Cham sóckhách hang 19001220 Theoban quyen cua PepsiCo Inc. 700 Anderson Hillroad, Parchase, New York 10577, USA Phùhop voi teu chuán Nuoc uóng cua To Chúc Suc KhoeThe GioL Xem NSX HSD o thân chai. HSD la 2rem ke tu ngày sån xuát Bao quan Boi sach se,khô mát, tránhnang, tránh mü manhva tránh hóa chát. Cothé su ung ngay, danh cho moi doituong GTN Só 2219/2014/ATTP-TNCB. NUO UONG DONG CHAI 8 9 34588 063060 ALDN D

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon, yuka.VDU5YUxJTUIrT0pVeHNFRTBVdkUzc3BsMzdLQVJrNjlCK3M3SUE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.