Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Ủng hộ
close
arrow_upward

Vinamilk Green Farm - 180 ml

Vinamilk Green Farm - 180 ml

Mã vạch: 8934673100458 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 180 ml

Bao bì: 22 PAP, Tetra Pak

Thương hiệu: Vinamilk

Thể loại: Chế phẩm sữa, en:Milks, en:Pasteurised milks, en:Whole milks, en:Whole pasteurised milks

Nguồn gốc của các thành phần: Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vinamilk Green Farm Vietnam

Mã xác định nguồn gốc: FSC-C014047

Cửa hàng: Vinamilk Retail Store, Bach Hoa Xanh

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  9 thành phần


  : Sữa tươi / Fresh milk Đường / Sugar Có chứa sữa / Contains milk. 97,2% 2,8% HSD & NSX/ EXP & PRD: Xem trên hộp / See on top. Thành phần sữa từ 100% sữa tươi. (**) Hàm lượng khoáng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
  Chất gây dị ứng: en:Milk
  Dấu vết: en:Milk

Chế biến thức ăn

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: en:sữa-tươi, en:fresh-milk-đường, en:sugar-co-chứa-sữa, en:hsd-and-nsx, en:exp-and-prd, en:xem-tren-hộp, en:see-on-top, en:thanh-phần-sữa-từ-100-sữa-tươi, en:ham-lượng-khoang-chất-khong-thấp-hơn-80-gia-trị-ghi-tren-nhan

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: en:sữa-tươi, en:fresh-milk-đường, en:sugar-co-chứa-sữa, en:hsd-and-nsx, en:exp-and-prd, en:xem-tren-hộp, en:see-on-top, en:thanh-phần-sữa-từ-100-sữa-tươi, en:ham-lượng-khoang-chất-khong-thấp-hơn-80-gia-trị-ghi-tren-nhan

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:sữa-tươi, en:fresh-milk-đường, en:sugar-co-chứa-sữa, en:hsd-and-nsx, en:exp-and-prd, en:xem-tren-hộp, en:see-on-top, en:thanh-phần-sữa-từ-100-sữa-tươi, en:ham-lượng-khoang-chất-khong-thấp-hơn-80-gia-trị-ghi-tren-nhan

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  : Sữa tươi, Fresh milk Đường, Sugar Có chứa sữa, HSD and NSX 2.8%, EXP and PRD (Xem trên hộp, See on top, Thành phần sữa từ 100% sữa tươi (), Hàm lượng khoáng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn)
  1. Sữa tươi -> en:sữa-tươi - percent_min: 20 - percent_max: 91.6
  2. Fresh milk Đường -> en:fresh-milk-đường - percent_min: 2.8 - percent_max: 47.2
  3. Sugar Có chứa sữa -> en:sugar-co-chứa-sữa - percent_min: 2.8 - percent_max: 32.4
  4. HSD and NSX -> en:hsd-and-nsx - percent_min: 2.8 - percent: 2.8 - percent_max: 2.8
  5. EXP and PRD -> en:exp-and-prd - percent_min: 0 - percent_max: 2.8
   1. Xem trên hộp -> en:xem-tren-hộp - percent_min: 0 - percent_max: 2.8
   2. See on top -> en:see-on-top - percent_min: 0 - percent_max: 1.4
   3. Thành phần sữa từ 100% sữa tươi -> en:thanh-phần-sữa-từ-100-sữa-tươi - percent_min: 0 - percent_max: 0
   4. Hàm lượng khoáng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn -> en:ham-lượng-khoang-chất-khong-thấp-hơn-80-gia-trị-ghi-tren-nhan - percent_min: 0 - percent_max: 0

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Năng lượng 288 kj
  (68 kcal)
  Chất béo 3,3 g
  Saturated fat ?
  Carbohydrates 6,8 g
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein 3 g
  Muối ăn ?
  Canxi 110 mg
  Phốtpho 80 mg
  Trái cây ‚ rau ‚ các loại hạt và dầu hạt cải dầu‚ gỗ óc chó và dầu ô liu (ước tính từ phân tích danh sách thành phần) 0 %

Môi trường

Dấu chân Carbon

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua hangleken
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.