volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

southern star - vinamilk - 380g

southern star - vinamilk - 380g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8934673218368 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 380g

Thương hiệu: Vinamilk

Thể loại: en:Dairies, en:Condensed milks

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  30 thành phần


  Tiếng Anh: Đường (47,2%), nước, dầu thực vật, whey bột, sữa bột, lactoza, maltodextrin, chất nhũ hóa (322(i), 460(i), 401, 466)./ Sugar (47.2%), water, vegetable oil, whey powder, milk powder, lactose, maltodextrin, emulsifiers (322(i), 460(i), 401, 466). Có chứa sữa, lecithin đậu nành./ Contains milk, soy lecithin.
  Chất gây dị ứng: en:Milk, en:Soybeans

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E322
  • Phụ gia: E401
  • Phụ gia: E460 - Cellulose
  • Phụ gia: E466
  • Thành phần: Emulsifier
  • Thành phần: Lactose
  • Thành phần: Whey

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E322


  Lecithin: Lecithin -UK: , US: , from the Greek lekithos, "egg yolk"- is a generic term to designate any group of yellow-brownish fatty substances occurring in animal and plant tissues, which are amphiphilic – they attract both water and fatty substances -and so are both hydrophilic and lipophilic-, and are used for smoothing food textures, dissolving powders -emulsifying-, homogenizing liquid mixtures, and repelling sticking materials.Lecithins are mixtures of glycerophospholipids including phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, and phosphatidic acid.Lecithin was first isolated in 1845 by the French chemist and pharmacist Theodore Gobley. In 1850, he named the phosphatidylcholine lécithine. Gobley originally isolated lecithin from egg yolk—λέκιθος lekithos is "egg yolk" in Ancient Greek—and established the complete chemical formula of phosphatidylcholine in 1874; in between, he had demonstrated the presence of lecithin in a variety of biological matters, including venous blood, in human lungs, bile, human brain tissue, fish eggs, fish roe, and chicken and sheep brain. Lecithin can easily be extracted chemically using solvents such as hexane, ethanol, acetone, petroleum ether, benzene, etc., or extraction can be done mechanically. It is usually available from sources such as soybeans, eggs, milk, marine sources, rapeseed, cottonseed, and sunflower. It has low solubility in water, but is an excellent emulsifier. In aqueous solution, its phospholipids can form either liposomes, bilayer sheets, micelles, or lamellar structures, depending on hydration and temperature. This results in a type of surfactant that usually is classified as amphipathic. Lecithin is sold as a food additive and dietary supplement. In cooking, it is sometimes used as an emulsifier and to prevent sticking, for example in nonstick cooking spray.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E322i - Lecithin


  Lecithin: Lecithin -UK: , US: , from the Greek lekithos, "egg yolk"- is a generic term to designate any group of yellow-brownish fatty substances occurring in animal and plant tissues, which are amphiphilic – they attract both water and fatty substances -and so are both hydrophilic and lipophilic-, and are used for smoothing food textures, dissolving powders -emulsifying-, homogenizing liquid mixtures, and repelling sticking materials.Lecithins are mixtures of glycerophospholipids including phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, and phosphatidic acid.Lecithin was first isolated in 1845 by the French chemist and pharmacist Theodore Gobley. In 1850, he named the phosphatidylcholine lécithine. Gobley originally isolated lecithin from egg yolk—λέκιθος lekithos is "egg yolk" in Ancient Greek—and established the complete chemical formula of phosphatidylcholine in 1874; in between, he had demonstrated the presence of lecithin in a variety of biological matters, including venous blood, in human lungs, bile, human brain tissue, fish eggs, fish roe, and chicken and sheep brain. Lecithin can easily be extracted chemically using solvents such as hexane, ethanol, acetone, petroleum ether, benzene, etc., or extraction can be done mechanically. It is usually available from sources such as soybeans, eggs, milk, marine sources, rapeseed, cottonseed, and sunflower. It has low solubility in water, but is an excellent emulsifier. In aqueous solution, its phospholipids can form either liposomes, bilayer sheets, micelles, or lamellar structures, depending on hydration and temperature. This results in a type of surfactant that usually is classified as amphipathic. Lecithin is sold as a food additive and dietary supplement. In cooking, it is sometimes used as an emulsifier and to prevent sticking, for example in nonstick cooking spray.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E460 - Cellulose


  Cellulose: Cellulose is an organic compound with the formula -C6H10O5-n, a polysaccharide consisting of a linear chain of several hundred to many thousands of β-1→4- linked D-glucose units. Cellulose is an important structural component of the primary cell wall of green plants, many forms of algae and the oomycetes. Some species of bacteria secrete it to form biofilms. Cellulose is the most abundant organic polymer on Earth. The cellulose content of cotton fiber is 90%, that of wood is 40–50%, and that of dried hemp is approximately 57%.Cellulose is mainly used to produce paperboard and paper. Smaller quantities are converted into a wide variety of derivative products such as cellophane and rayon. Conversion of cellulose from energy crops into biofuels such as cellulosic ethanol is under development as a renewable fuel source. Cellulose for industrial use is mainly obtained from wood pulp and cotton.Some animals, particularly ruminants and termites, can digest cellulose with the help of symbiotic micro-organisms that live in their guts, such as Trichonympha. In human nutrition, cellulose is a non-digestible constituent of insoluble dietary fiber, acting as a hydrophilic bulking agent for feces and potentially aiding in defecation.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E466


  Carboxymethyl cellulose: Carboxymethyl cellulose -CMC- or cellulose gum or tylose powder is a cellulose derivative with carboxymethyl groups --CH2-COOH- bound to some of the hydroxyl groups of the glucopyranose monomers that make up the cellulose backbone. It is often used as its sodium salt, sodium carboxymethyl cellulose.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Non-vegan


  Thành phần không thuần chay: en:Whey powder, en:Milk powder, Lactose

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:đường, en:nước, en:dầu-thực-vật, en:whey-bột, en:sữa-bột, en:lactoza, en:chất-nhũ-hoa, en:322, en:i, en:460, en:i, en:401, en:466, en:322, en:i, en:460, en:i, en:401, en:466, en:co-chứa-sữa, en:lecithin-đậu-nanh

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  Đường 47.2%, nước, dầu thực vật, whey bột, sữa bột, lactoza, maltodextrin, chất nhũ hóa (322 (i), 460 (i), 401, 466), Sugar 47.2%, water, vegetable oil, whey powder, milk powder, lactose, maltodextrin, emulsifiers (322 (i), 460 (i), 401, 466), Có chứa sữa, lecithin đậu nành
  1. Đường -> en:đường - percent: 47.2
  2. nước -> en:nước
  3. dầu thực vật -> en:dầu-thực-vật
  4. whey bột -> en:whey-bột
  5. sữa bột -> en:sữa-bột
  6. lactoza -> en:lactoza
  7. maltodextrin -> en:maltodextrins - vegan: yes - vegetarian: yes
  8. chất nhũ hóa -> en:chất-nhũ-hoa
   1. 322 -> en:322
    1. i -> en:i
   2. 460 -> en:460
    1. i -> en:i
   3. 401 -> en:401
   4. 466 -> en:466
  9. Sugar -> en:sugar - vegan: yes - vegetarian: yes - percent: 47.2
  10. water -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes
  11. vegetable oil -> en:vegetable-oil - vegan: yes - vegetarian: yes - from_palm_oil: maybe
  12. whey powder -> en:whey-powder - vegan: no - vegetarian: maybe
  13. milk powder -> en:milk-powder - vegan: no - vegetarian: yes
  14. lactose -> en:lactose - vegan: no - vegetarian: yes
  15. maltodextrin -> en:maltodextrins - vegan: yes - vegetarian: yes
  16. emulsifiers -> en:emulsifier
   1. 322 -> en:322
    1. i -> en:i
   2. 460 -> en:460
    1. i -> en:i
   3. 401 -> en:401
   4. 466 -> en:466
  17. Có chứa sữa -> en:co-chứa-sữa
  18. lecithin đậu nành -> en:lecithin-đậu-nanh

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Chất béo ?
  Saturated fat ?
  Carbohydrates ?
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein ?
  Muối ăn ?
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Môi trường

Dấu chân Carbon

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua bhuynh
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua bhuynh.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.