Crunchy crackers - Kinh - 2 x 200 g + 64 g

Mã vạch: 8934680025980 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 2 x 200 g + 64 g

Thương hiệu: Kinh

Thể loại: xx:Bánh

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Cảnh báo: số lượng chất xơ và trái cây, rau củ và các loại hạt chưa được chỉ định, khả năng đóng góp tích cực của chúng có thể không được tính đến.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

26.7 g Fat trong lượng cao
12.2 g Saturated fat trong lượng cao
12.7 g Sugars trong lượng cao
1.14 g Salt trong số lượng vừa phải

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 521 kcal
Energy 2.180 kj
(521 kcal)
Fat 26,7 g
- Saturated fat 12,2 g
Carbohydrates 63,4 g
- Sugars 12,7 g
Proteins 6,89 g
Salt 1,14 g
Sodium 0,456 g
Nutrition score - France 23
Nutri-Score E

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi charlesnepote, tacinte, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkplftHz-ymYKULlunbU796TC7-1U_JUzIjGP6s.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.