Maggi

Mã vạch: 8934804021317 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Thành phần: Muối 1-ốT, chất điếu vt 621, đường, tình bột sắn, dầu thực vật, hương nấm và huương chay tong hợp (có chứa đầu nành, ghuten lua mivà cân tây - contain soya, wheat ghatenand,celery chất điều vi (631, 627), các gia vi khác (bột tiêu và bột hành tây) và bột nấm hương (nấm đông cô-2gl Tính trên 1 kg sán vhẩm, So TCCS 124:2018/NVL Danh bản

Phân tích thành phần:
en:May contain palm oil
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua inf
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua inf.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.