arrow_upward

coconut cream - wonderfarm - 160ml

coconut cream - wonderfarm - 160ml

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8935001200468 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 160ml

Bao bì: en:Can

Thương hiệu: Wonderfarm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  15 thành phần


  Tiếng Anh: Ingredients: Water, coconut extract (350 g/l), thickener (E1412, E466), Coconut oil, emulsifier (E433), arta coconut flavor, acidity regulator130(0) antioxidant (E223).

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E1412
  • Phụ gia: E433
  • Phụ gia: E466
  • Thành phần: Emulsifier
  • Thành phần: Thickener

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E223 - Natri metabisunfit


  Sodium metabisulfite: Sodium metabisulfite or sodium pyrosulfite -IUPAC spelling; Br. E. sodium metabisulphite or sodium pyrosulphite- is an inorganic compound of chemical formula Na2S2O5. The substance is sometimes referred to as disodium metabisulfite. It is used as a disinfectant, antioxidant, and preservative agent.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E433


  Polysorbate 80: Polysorbate 80 is a nonionic surfactant and emulsifier often used in foods and cosmetics. This synthetic compound is a viscous, water-soluble yellow liquid.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E466


  Carboxymethyl cellulose: Carboxymethyl cellulose -CMC- or cellulose gum or tylose powder is a cellulose derivative with carboxymethyl groups --CH2-COOH- bound to some of the hydroxyl groups of the glucopyranose monomers that make up the cellulose backbone. It is often used as its sodium salt, sodium carboxymethyl cellulose.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: en:ingredients, en:l, en:arta-coconut-flavor, en:acidity-regulator130, en:0

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:ingredients, en:l, en:arta-coconut-flavor, en:acidity-regulator130, en:0

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  Ingredients (Water), coconut 350% (l), thickener (e1412, e466), Coconut oil, emulsifier (e433), arta coconut flavor, acidity regulator130 (0), antioxidant (e223)
  1. Ingredients -> en:ingredients
   1. Water -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes
  2. coconut -> en:coconut - vegan: yes - vegetarian: yes - percent: 350
   1. l -> en:l
  3. thickener -> en:thickener
   1. e1412 -> en:e1412 - vegan: yes - vegetarian: yes
   2. e466 -> en:e466 - vegan: yes - vegetarian: yes
  4. Coconut oil -> en:coconut-oil - vegan: yes - vegetarian: yes - from_palm_oil: no
  5. emulsifier -> en:emulsifier
   1. e433 -> en:e433 - vegan: maybe - vegetarian: maybe - from_palm_oil: maybe
  6. arta coconut flavor -> en:arta-coconut-flavor
  7. acidity regulator130 -> en:acidity-regulator130
   1. 0 -> en:0
  8. antioxidant -> en:antioxidant
   1. e223 -> en:e223 - vegan: yes - vegetarian: yes

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Chất béo ?
  Saturated fat ?
  Carbohydrates ?
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein ?
  Muối ăn ?
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 350 %

Môi trường

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.