Winter Melon Tea

Mã vạch: 8935001214274 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Halal, en:No preservatives

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Thanh phán: Nuoc, duong, nuoc cot bi dao cô dac (25 g) huong bi dao (tong hop, giong tu nhiên), phám màu: nhóm IV (150d), chát dieu chinh do axit: natri hydro carbonat (500) & HSD: xem trên dáy lon. Båo quan noi khô mát, tránh nång. Ngon hon khi dung lanh. Dung ngay sau khi mo Boi kh mau såc thay dol, hien tuong lang dong tu nhiên khong lam ånh huong den chat luong sån phám. caramen NSX nap

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlh1bQvfegGzcMwDunmaWnIakK823Of9v7ZrlH6o.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.