Peanut Butter Creamy - Golden Farm - 510g

Mã vạch: 8935118306411 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 510g

Bao bì: en:Plastic Bottle

Thương hiệu: Golden Farm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Peanuts (90%), cane sugar, vegetable oil, salt

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Peanuts

Phân tích thành phần:
en:May contain palm oil en:Vegan en:Vegetarian
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ Danh mục của sản phẩm phải được xác định để tính Điểm Dinh Dưỡng.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

Kích thước phục vụ: 100g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (100g)
Năng lượng 2.720 kj
(650 kcal)
2.720 kj
(650 kcal)
Chất béo 52 g 52 g
Saturated fat 12 g 12 g
Carbohydrates 13 g 13 g
Đường 13 g 13 g
Fiber 5 g 5 g
Protein 24 g 24 g
Muối ăn 0,3 g 0,3 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 90 % ?

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các phần của bao bì:
Số Hình dạng Chất liệu Tái chế
en:Bottle en:Plastic

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi kiliweb, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmJ4SYrDszvWbyzRgmuC7_LRE8D3XI1-x5GgbKo.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.