8935118403097

Mã vạch: 8935118403097 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Halal

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
quá chanh day (25%), nudc, S-ri (2%), dudng mia. TU 77g trái cay tuoi trong 100ml nectar. INGREDIENTS: Passion Fruit (25%], Water, Acerola Cherry [2%), Cane Sugar. Prepared with 77g of fresh fruit per 100ml. GIA TRI DINH DUUNG TREN 100ML NUTRITIONAL FACTS FOR 100ML Näng lugng Dam Hydrat-carbon Carbohydrates Chat béo Na-tri Vitamin C Ma-gie 41kcal 0.22g 10.0g trace/it 2.1mg 12.5mg 2.35mg 43mg 2.63mg trace/it 27% Energy Protein Fat Sodium Vitamin C Magnesium Potassium Calcium Fibers Fruit content HOSD LACDEU NGOM HON WHI UDMG LANH Ka-li GHAKE WELL SERVE CHILLED Can-xi Chat xo HL thit qua

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.