8935118403899

Mã vạch: 8935118403899 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
THANH PHAN: quá cam (50 %), nuuc, sa-ri (16) , duong mia. Tu 148g trái cay tuoi trong 100ml nectar. INGREDIENTS: Orange (50%), Water. Acerola Cherry (11%), Cane Sugar. Prepared with 148g of fresh fruit per 100ml. GIA TRI DINH DUONG TREN 100ML NUTRITIONAL FACTS FOR 100ML Nang luang Dam Hydrat-carbon Carbohydrates 10.30g Chat béo Na-tri Vitamin C Ma-gie Ka-li Can-Xi Chât xo HL thit qua Energy Protein 41kcal 0.25g Fat Sodium Vitamin C Magnesium Potassium Calcium Fibers Fruit content trace/it 1.3mg 130mg 4.95mg 50mg 4.5mg trace/it 50% HDSD LAC DEU NGON HON KHI UONG LANH SHAKE WELL SERVE CHILLED NTONTIN A0 O/ON 3 ING E

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.