Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Ủng hộ
close
arrow_upward

Bánh Pía - Tan Hue Vien - 55 g

Bánh Pía - Tan Hue Vien - 55 g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8936014319574 (EAN / EAN-13)

Tên thường gặp: Ba

Số lượng: 55 g

Bao bì: en:Plastic

Thương hiệu: Tan Hue Vien

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Confectioneries, en:Biscuits and cakes, Bánh ngọt

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:VN-QUACERT JAS-ANZ

Nguồn gốc của sản phẩm và / hoặc các thành phần của nó: Made in Vietnam

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam, en:Soc Trang province

Địa điểm sản xuất, chế biến: Tan Hue Vien Food Processing Co LTD

Mã xác định nguồn gốc: ISO 22000:2018

Cửa hàng: Coop Mart

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  17 thành phần


  : Trehalose sugar 24.8%, mung beans 20.0%, wheat flour, refined olein oid, malt, milk, water, refined sugar 3.6%, salted egg 2.8%, shortening, milk powder, tapioca starch, corn starch, emulsifying agent food additives kimiloid 400, synthetic green food colour food additives idaco green V602:1-120, synthetic flavor food additives pandan flavor (0.02%).
  Chất gây dị ứng: en:Eggs, en:Gluten, en:Milk

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm đã qua chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:3 - Processed foods:

  • Thành phần: Tinh bột
  • Thành phần: Đường
  • Danh mục: Sweet snacks
  • Thành phần: Milk powder

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Phân tích thành phần

 • icon

  Không ăn chay


  Thành phần không thuần chay: Sữa, Trứng, en:Milk powder

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:trehalose-sugar, en:refined-olein-oid, en:emulsifying-agent-food-additives-kimiloid-400, en:synthetic-green-food-colour-food-additives-idaco-green-v602, en:1-120, en:synthetic-flavor-food-additives-pandan-flavor

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  : Trehalose sugar 24.8%, mung beans 20%, wheat flour, refined olein oid, malt, milk, water, sugar 3.6%, egg 2.8%, shortening, milk powder, tapioca starch, corn starch, emulsifying agent food additives kimiloid 400, synthetic green food colour food additives idaco green V602 (1-120), synthetic flavor food additives pandan flavor 0.02%
  1. Trehalose sugar -> en:trehalose-sugar - percent_min: 24.8 - percent: 24.8 - percent_max: 24.8
  2. mung beans -> en:mung-bean - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 20 - percent: 20 - percent_max: 20
  3. wheat flour -> en:wheat-flour - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 3.94285714285714 - percent_max: 20
  4. refined olein oid -> en:refined-olein-oid - percent_min: 3.6 - percent_max: 20
  5. malt -> en:malt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 3.6 - percent_max: 17.252
  6. milk -> en:milk - vegan: no - vegetarian: yes - percent_min: 3.6 - percent_max: 12
  7. water -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 3.6 - percent_max: 8.88
  8. sugar -> en:sugar - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 3.6 - percent: 3.6 - percent_max: 3.6
  9. egg -> en:egg - vegan: no - vegetarian: yes - percent_min: 2.8 - percent: 2.8 - percent_max: 2.8
  10. shortening -> en:fat - vegan: maybe - vegetarian: maybe - from_palm_oil: maybe - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.8
  11. milk powder -> en:milk-powder - vegan: no - vegetarian: yes - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.8
  12. tapioca starch -> en:tapioca - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.8
  13. corn starch -> en:corn-starch - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.8
  14. emulsifying agent food additives kimiloid 400 -> en:emulsifying-agent-food-additives-kimiloid-400 - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.8
  15. synthetic green food colour food additives idaco green V602 -> en:synthetic-green-food-colour-food-additives-idaco-green-v602 - percent_min: 0.02 - percent_max: 2.63846153846154
   1. 1-120 -> en:1-120 - percent_min: 0 - percent_max: 2.63846153846154
  16. synthetic flavor food additives pandan flavor -> en:synthetic-flavor-food-additives-pandan-flavor - percent_min: 0.02 - percent: 0.02 - percent_max: 0.02

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Đã bán
  mỗi khẩu (55 g)
  So sánh với: en:Confectioneries
  Chất béo ? ?
  Saturated fat ? ?
  Carbohydrates ? ?
  Đường ? ?
  Fiber ? ?
  Protein ? ?
  Muối ăn ? ?
  Trái cây ‚ rau ‚ các loại hạt và dầu hạt cải dầu‚ gỗ óc chó và dầu ô liu (ước tính từ phân tích danh sách thành phần) 20 % 20 %
Kích thước phục vụ: 55 g

Môi trường

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua hangleken.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.