tương cà - chin su - 250g

Mã vạch: 8936017367046 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 250g

Thương hiệu: chin su

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Huong dan su dung: Ding de chám voi các món chiên, nuong nhu ga ran, tom lan bột, khoai tay chiên,... bing de än kem các món nui xão, ml xao, ml Y,.. Thành phán: Nudc, duong, cà chua co dacti ca chua tuoi 100 % tynhien (158 g/kg), tinh bột bien tinh (1422), muói, chát diéu chinh do axit (260, 330, 270, 300), chát diéu vi (640, 627, 631), chát bão quan (211, 202), huong tong hgp và tunhien dung trong thuc pham, chat lam day (415), chat chong oxy hoa (221, 223), mau thuc phám (150a, 124, 110), chát tao ngot tong hop (950), bột hành tay. Huong dån bão quán: Bão quan noi kho ráo, thoáng mát, tránh ánh náng tryc tiep. Day náp kn và nên bão quán lanh sau khi mo nap

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.