Poca

Mã vạch: 8936079120061 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Cảnh báo: số lượng chất xơ và trái cây, rau củ và các loại hạt chưa được chỉ định, khả năng đóng góp tích cực của chúng có thể không được tính đến.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

36.7 g Fat trong lượng cao
16.7 g Saturated fat trong lượng cao
6.67 g Sugars trong số lượng vừa phải
0.75 g Salt trong số lượng vừa phải

Kích thước phục vụ: 30 g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(17 sản phẩm)
(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (30 g)
en:Snacks en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 567 kcal 170 kcal +17% +22% +31%
Energy 2.370 kj
(567 kcal)
711 kj
(170 kcal)
+23% +25% +33%
- Energy from fat 1.390 kj
(332 kcal)
418 kj
(100 kcal)
Fat 36,7 g 11 g +77% +19% +27%
- Saturated fat 16,7 g 5 g +42% +15% +26%
Carbohydrates 53,3 g 16 g -13% +40% +49%
- Sugars 6,67 g 2 g -79% -29% -23%
Proteins 6,67 g 2 g +68% +17% +22%
Salt 0,75 g 0,225 g +41% +69% +78%
Sodium 0,3 g 0,09 g +41% +69% +78%
Nutrition score - France 21 21 -4% +373%
Nutri-Score E E -4% +373%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua tacite.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.VkpFUkg3UmEvOXNvaThNR3d4Zmt5b3hYbXFTRmZUKzBOL2NSSVE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.