Oat Crisp - Uncle Tobys

Mã vạch: 9300605100121 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thương hiệu: Uncle Tobys

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 406 kcal
Energy 1.699 kj
(406 kcal)
Fat 8,3 g
- Saturated fat 1,5 g
Carbohydrates 68,5 g
- Sugars 22 g
Proteins 9,7 g
Salt 0,23 g
Sodium 0,092 g

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua charlesnepote.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi fix-salt-bot, yuka.WDZVTFB2NG5oc000dXYwNHpEMktwOTlVellTWFlVaVlKK1lOSWc9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.