Whole Green Lentils - Mc Kenzie’s - 375g

Mã vạch: 9310061121806 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng A

Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với lớp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

số lượng thấp2.6 g Fat trong số lượng thấp
số lượng thấp1 g Saturated fat trong số lượng thấp
số lượng thấp1.3 g Sugars trong số lượng thấp
số lượng thấp0.0127 g Salt trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 50g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(22 sản phẩm)
(24 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (50g)
Plant-based foodsPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) 1.440 kj720 kj??
Energy (kcal) ??308 kcal284 kcal
Energy 1.440 kj
(344 kcal)
720 kj
(172 kcal)
+11%+19%
Fat 2,6 g1,3 g-84%-83%
- Saturated fat < 1 g< 0,5 g-83%-81%
Carbohydrates 43,2 g21,6 g+21%+31%
- Sugars 1,3 g0,65 g-81%-79%
Fibers 17,3 g8,65 g??
Proteins 27,6 g13,8 g+389%+411%
Salt < 0,013 g< 0,006 g-96%-96%
Sodium 0,005 g0,003 g-96%-96%
Alcohol 0 % vol0 % vol??
Nutrition score - France -6 -6 ??
Nutri-Score AAAA

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua jermy.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi archanox, roboto-app.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.