Mango passion coconut frozen dessert

Mã vạch: 9421017392086 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 774 kcal
Energy 3.238 kj
(774 kcal)
Fat 7,1 g
- Saturated fat 6,2 g
Carbohydrates 28,8 g
- Sugars 27 g
Proteins 0,9 g
Salt 1,4 g
Sodium 0,56 g

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.V3E4WkhxMG1sdFlSa2NNWitDMk1vODErenNlUVdHaVRkZE1LSWc9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.