Himalaya Salt Lemon Flavour - - 15g

Mã vạch: 9555030107614 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 15g

Cửa hàng: an nam gourmet store

Các quốc gia bán: Bỉ, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Kích thước phục vụ: 2.5g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (2.5g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 386 kcal 9.65 kcal
Energy 1.600 kj
(386 kcal)
40 kj
(9 kcal)
Fat 1,2 g 0,03 g
- Saturated fat 1,2 g 0,03 g
Carbohydrates 96 g 2,4 g
- Sugars 96 g 2,4 g
Fibers 0 g 0 g
Proteins 0 g 0 g
Salt 2 g 0,05 g
Sodium 0,801 g 0,02 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua yarvn.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.WHFKY0g3d3Fpc0JVcHYwLzNncjIyc2xRbWNPeEJVTG5CTEFPSWc9PQ, zixianglim.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.