Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

2 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 2
en:E1442 1