Danh sách Nhóm NOVA - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

2 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods 2
en:4 - Ultra processed food and drink products 1