Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

14 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 3
en:E163 1
en:E162 1
en:E627 1
en:E1442 1
en:E470b 1
E223 - Natri metabisunfit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E160c 1
E322i - Lecithin 1
en:E621 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E471 1
en:E160 1
en:E631 1
en:E322 1