Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Ủng hộ
close

Điều khoản sử dụng, đóng góp và tái sử dụng

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Open Food Facts

Open Food Facts tập hợp thông tin và dữ liệu về các sản phẩm thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới.

Thông tin về sản phẩm thực phẩm (hình ảnh, thành phần, thành phần dinh dưỡng, v. v.) được thu thập theo cách hợp tác và được cung cấp cho mọi người và cho mọi mục đích sử dụng trong một cơ sở dữ liệu mở và miễn phí.

Cơ sở dữ liệu này có thể được xem trên trang web Open Food Facts (openfoodfacts.org), trang web này cũng cho phép người dùng thêm, hoàn thành hoặc sửa dữ liệu sản phẩm.

Cơ sở dữ liệu Open Food Facts có sẵn theo Open Database License.
Các nội dung riêng lẻ của cơ sở dữ liệu có sẵn theo Database Contents License.
Hình ảnh sản phẩm có sẵn theo giấy phép Creative Commons Attribution ShareAlike. Các dữ liệu có thể chứa các yếu tố đồ họa tuân theo bản quyền hoặc các quyền khác, trong một số trường hợp có thể là được sao chép lại (quyền trích dẫn hoặc sử dụng hợp pháp).

Biên tập viên của Open Food Facts

Cơ sở dữ liệu và dịch vụ Open Food Facts được xuất bản bởi tổ chức phi lợi nhuận Open Food Facts (Hiệp hội "Loi 1901" của Pháp).
Địa chỉ: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, France
e-mail: contact@openfoodfacts.org
Sau đây, người biên tập sẽ được gọi chung với cái tên là Open Food Facts.

Người dùng, người đóng góp và người dùng lại

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành một hợp đồng giữa Open Food Facts và người dùng, người đóng góp và người dùng lại.

Để rõ ràng, các điều khoản và điều kiện được chia thành nhiều phần:

"Người dùng" là những cá nhân truy cập trang web Open Food Facts hoặc sử dụng các ứng dụng Open Food Facts để truy cập nội dung và/hoặc các công cụ và dịch vụ mà chúng cung cấp.
điều khoản và điều kiện cụ thể cho người dùng

"Người đóng góp" là những cá nhân hoặc tổ chức thêm nội dung vào trang web và/hoặc cơ sở dữ liệu và/hoặc chỉnh sửa nội dung này.
điều khoản và điều kiện cụ thể cho cộng tác viên

"Người dùng lại" là những cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lại và/hoặc xuất bản lại một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web và/hoặc của cơ sở dữ liệu.
điều khoản và điều kiện cụ thể cho người sử dụng lại

Ngoài các điều khoản và điều kiện cụ thể, điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho tất cả.

 

Điều khoản và điều kiện cho người dùng

Bảo vệ thông tin cá nhân

Để hưởng lợi từ một số tính năng nhất định, việc tạo một tài khoản cá nhân trên trang web là có thể. Người dùng đồng ý nhập thông tin thực khi họ đăng ký và cập nhật thông tin đó nếu thông tin đó thay đổi. Thông tin cá nhân được thu thập để kích hoạt dịch vụ và sẽ không được bán hoặc chuyển cho bên thứ ba.

Trang web này được khai báo với ủy ban "Tự Do Thông tin" của Pháp (CNIL) theo số 1528436. Theo luật "Tự do thông tin" của Pháp (« informatique et libertés ») ngày 6 tháng 1 năm 1978 và được thay đổi vào năm 2004, bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến bạn. To exercise this right, please email privacy@openfoodfacts.org

Độ chính xác của thông tin và dữ liệu được cung cấp

Open Food Facts không đảm bảo tính chính xác của thông tin và dữ liệu có trên trang web và trong cơ sở dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu sản phẩm: ảnh, mã vạch, tên, tên chung, số lượng, bao bì, nhãn hiệu, danh mục, nguồn gốc, nhãn hiệu, chứng nhận, giải thưởng, mã bao bì, thành phần, chất phụ gia, chất gây dị ứng, dấu vết, thành phần dinh dưỡng, dữ liệu sinh thái, v. v.).

Thông tin và dữ liệu được nhập bởi những người đóng góp cho trang web. Nó có thể chứa lỗi ví dụ như do thông tin không chính xác trên nhãn và bao bì, nhập dữ liệu thủ công hoặc xử lý dữ liệu.

Để cho phép người dùng xác minh dữ liệu, những người đóng góp được mời tải lên ảnh chụp nhãn và bao bì hiển thị dữ liệu.

Người dùng tìm thấy lỗi được mời sửa lỗi bằng cách trở thành người đóng góp. Chỉ mất vài phút để đăng ký làm cộng tác viên và sửa trang sản phẩm.

Tính đầy đủ, toàn diện của thông tin, dữ liệu

Open Food Facts does not guarantee the completeness and comprehensiveness of the information and data present on the site and in the database.

The fact that a product is present on the site or in the database does not guarantee that all the data pertaining to the product is present. Users who find missing information or data are invited to edit and add to the product page.

Furthermore, all the food products are not present on Open Food Facts, given the number of food products existing in the world, and the number of the new products created every day.

The averages and other statistical information are computed on the basis of products and data present in the Open Food Facts database, and not on all the existing products on the market. Similarly, the comparisons to averages, and product comparisons, are established on the basis of products and data present in the Open Food Facts database.

Cảnh báo

The information and data is provided only for indicative information. It can contain errors and must not be used for medical purposes.

Disclaimer

The service is provided as-is. Open Food Facts does not guarantee its conformity to any particular use, and does not guarantee its compatibility with any third-party services.

Similarly, the information and data is provided as-is. Open Food Facts does not guarantee its accuracy, completeness, comprehensiveness and conformity to any particular use.

The service can be stopped temporarily for maintenance, or for reasons outside the control of Open Food Facts, such as technical problems (hardware or software).

The publisher of Open Food Facts cannot be held responsible for any possible damage, direct or indirect, or any loss of data, due to the use or the impossibility to use its services, or to the access or impossibility to access the content of the services, or to the possible fact that the information and data is not accurate, complete or comprehensive.

 

Terms and conditions for contributors

Registering as a contributor

To add and/or edit information and data, especially product data, contributors need to register on the site.

Contributors agree to enter true information when they register and to update it if it changes.

Contributions are public

All contributions are archived and the edit history of the product pages is public. Furthermore, the lists of products added or edited by a specific user are public.

In order to ensure the integrity and traceability of information and data, the public character of contributions cannot be revoked.

Licences of contributions

By adding information, data and/or photos, contributors agree to place irrevocably their contributions under the Database Contents Licence 1.0 for information and data, and under the Creative Commons Attribution ShareAlike licence for photos.

Attribution of the contributions

Contributors agree to be credited by re-user by a link to the product to which they contribute.

Sources of contributions

Contributors agree to contribute only with information, data and photos for which they possess the reproduction rights.

Contributors agree not to add on Open Food Facts information, data and photos from other websites (including other products databases, e-commerce websites, producers sites etc.).

Information and data added by contributors must come directly from the label and packaging of the product.

Photos added by contributors must have been taken by the contributors themselves.

Photos of the information and data

In order to enable the verification of the information and data and the correction of possible errors, contributors should try to upload on Open Food Facts photos of the label and packaging showing the information and data.

Verification of contributions

Open Food Facts has no obligation to verify the accuracy and completeness of the information and data.

Editions of contributions

Contributions can be edited, corrected or completed by other contributors.

Removal of contributions

Contributions can be removed if they are not conform to the service or do not comply to these terms and conditions (for instance non-food products, inaccurate or incomplete contributions, non-personal contributions etc.).

In case of repeat infringement, all the contributions of a contributor may be removed, and her/his access to the site may be revoked.

Vandalism and publication of false or inaccurate data

Contributors who voluntarily delete information or data and/or who add incorrect information of data will see their access to the site revoked, and legal action against them may be taken.

 

Terms and conditions for re-use

Accuracy, completeness and comprehensiveness of the information and data

All the terms and conditions for use, warnings and limitations of responsibility that they contain, also apply to re-users.

Licences

Three licences apply to the different parts ot the products database of Open Food Facts. The licences are free licences that authorize the use and reproduction of the content for all purposes, including commercial use, under certain conditions, especially the attribution and the sharing under the same condition of derivative works.

The Open Food Facts database is available under the Open Database License.

Individual contents of the database are available under the Database Contents License.

Products images are available under the Creative Commons Attribution ShareAlike licence. Các dữ liệu có thể chứa các yếu tố đồ họa tuân theo bản quyền hoặc các quyền khác, trong một số trường hợp có thể là được sao chép lại (quyền trích dẫn hoặc sử dụng hợp pháp). See below for some limits of the licences.

Licence restriction

The licences mentioned in the above paragraph cover only the rights that belong to Open Food Facts and its contributors. Other rights of third parties may apply.

For instance, the Creative Commons Attribution ShareAlike licence for images only covers the photo itself and the rights of the contributors who took the picture. Other rights of third parties may apply, such as: copyright for the product design and graphical elements it contains (illustrations, pictures etc.), image rights of people (e.g. celebrities) featured on the packaging, trademark rights etc.

Depending on the use and on the jurisdictions, exemptions to those third party rights may exist and may apply. For instance "Fair use" in the United States and "quoting right" in Europe.

Các cá nhân hay tổ chứ mong muốn sử dụng lại các thông tin, dữ liệu và/hoặc hình ảnh sẽ có trách nhiệm tự xác thực các quyền có thể áp dụng cũng như các trường hợp miễn trừ đối với các quyền tùy thuộc và mục đích sử dụng đã định trước và các khu vực pháp lý mà họ sẽ đệ trình đến.

Authorship and attribution

The individuals and entities who reproduce or re-use information, data and/or photos from the Open Food Facts site or database have to mention the licence and to attribute the authorship to Open Food Facts with a link to https://openfoodfacts.org, the appropriate local version (e.g. https://en.openfoodfacts.org) or the product page, when the information and data reproduced or re-used pertain to a specific product. Such attribution is also necessary for derivative works.

Share Alike

Derivative works must be shared under the same conditions. The text of each licence specifies the exact conditions for sharing derivative works.

Disclaimer

The responsibility of Open Food Facts, its publisher and its contributors, cannot be engaged if a specific re-use does not conform to law. The re-user needs to take all the appropriate precations and counsel that he/she deems necessary.

 

General terms and conditions

The general terms and conditions apply to all: users, contributors and re-users.

Translations of the terms and conditions for use, contribution and re-use

These conditions have been translated in English to ease the use of the site for users from around the world for information purposes only. In case of discrepancies, the original terms and conditions in French prevail.

Changes to the terms and conditions for use, contribution and re-use

The terms and conditions for use, contribution and re-use can be changed at any time. Các thay đổi có hiệu lực khi được công khai trên trang https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Users, contributors and re-users are invited to consult it regularly.

Acceptation without reserve

Using, contributing or reusing the site and/or information, data or photos from Open Food Facts implies full acceptance of these terms and conditions of use, contribution and re-use.

Applicable law

The applicable law is French law.