Danh sách dấu vết - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

16 dấu vết:

Dấu vếtSản phẩm*
Soybeans 4
Gluten 4
Nuts 2
fr:sua 2*
Eggs 1
fr:lua-mi 1*
en:coconut 1*
Sesame seeds 1
Milk 1
fr:dau-nanh 1*
Sulphur dioxide and sulphites 1
en:noodle 1*
en:no-preservatives 1*
Peanuts 1
en:trong-thanh-phần-chiết-xuất-hanh-tỏi-co-chứa-sữa 1*
mealies 1*