Danh sách Nhóm NOVA dành cho các sản phẩm từ danh mục Bích quy - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

1 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:4 - Ultra processed food and drink products 1