Open Food Facts

Open Food Facts

Kho dữ liệu về thực phẩm miễn phí.

Hãy nói cho tôi biết bạn ăn gì và tôi sẽ nói rằng bạn là người như thế nào. Jean Anthelme Brillat-Savarin - 1825

Mở thức ăn của bạn và biết bạn ăn gì

Là một phần của cơ sở dữ liệu hợp tác, miễn phí và mở của chúng tôi về các sản phẩm mỹ phẩm từ khắp nơi trên thế giới!

Cơ sở dữ liệu sản phẩm thực phẩm

Cơ sở dữ liệu sản phẩm thực phẩm

Open Food Facts is a database of food products with ingredients, allergens, nutrition facts and all the tidbits of information we can find on product labels.

Được tạo bởi tất cả mọi người - Crowdsourcing

Bởi mọi người

Open Food Facts là hiệp hội phi lợi nhuận của các tình nguyện viên.

15000+ contributors like you have added 1 000 000+ products from 150 countries using our Android,iPhone or Windows Phone app or their camera to scan barcodes and upload pictures of products and their labels.

For everyone - Open data

Cho mọi người

Dữ liệu về thực phẩm là quyền lợi của cộng đồng và phải được mở. The complete database is published as open data and can be reused by anyone and for any use. Kiểm tra làm mát lại hoặc làm của riêng bạn!


Chọn thực phẩm tốt hơn

Hiểu biết là sức mạnh. Hiểu biết về thực phẩm là sức mạnh cho một bữa ăn tốt hơn!

 • Decode labels

  Decode labels

  Phụ gia, chất gây dị ứng, mã đóng gói... Open Food Facts helps you to make sense of the fine print on products labels.

  Lớp dinh dưỡng

  Chúng tôi cũng đánh giá chất lượng dinh dưỡng của từng sản phẩm một.

 • Find products

  Find products

  Our search form includes dozens of criteria so that you can find products that match your criteria.

 • Compare products

  So sánh và thay đổi

  Bạn có biết loại ngũ cốc ăn sáng nào có ít chất béo và đường? In 3 clicks you can create an interactive graph to show it. So you can change for healthier cereals, and by comparing products from different brands, you encourage producers to make them better.

 • Origins of ingredients of Fair Trade products

  Tìm hiểu và khám phá

  Tò mò về thực phẩm? Explore products by facets like brands, categories, labels, origins of ingredients etc. Facets can be combined to discover new insights, for instance to map the origins of ingredients that bear a fair trade label.


Thức ăn cho tư tưởng, đổi mới và khoa học

Dữ liệu của chúng tôi có thể được sử dụng lại cho giáo dục, sản phẩm và dịch vụ mới, nghiên cứu và hơn thế nữa!

The Open Food Facts database is open data published under the Open Database Licence. Anyone can use it for any purpose - commercial or non-commercial - provided the source of the data is attributed and improvements to the database are shared in a similar way.

Giáo dục

Bạn đã thấy bao nhiêu quảng cáo thực phẩm trong cuộc sống của bạn? Dữ liệu mở có thể giúp xem các sự kiện theo tiếp thị.

How much sugar?

How much sugar?

Bạn có thể đoán số lượng đường tương đương trong thức ăn của bạn không? Try How much sugar? to find out.

Sản phẩm và dịch vụ

Open Food Facts data can be reused in both non-commercial and commercial projects, as long as improvements to the database are shared as well.

Made Near Me

Made Near Me

Know where your food comes from and Eat Local with Made Near Me!

Khoa học

Open Food Facts data is used by scientists in different fields (Nutrition, Biology, Linked Open Data...). Và bạn không cần một tiến sĩ để tham gia vào khoa học công dân!

Khoa học

Các lớp dinh dưỡng

The French National Nutrition and Health Program uses Open Food Facts to validate the formula of its nutrition quality score and nutrition grades.

Kiểm tra dữ liệu của chúng tôi để tạo của bạn!