Đóng góp cho Open Food Facts

Tất cả những gì bạn cần là một thái độ lạc-scan! :-)

Chúng ta có thể làm cho ngành công nghiệp thực phẩm cởi mở hơn và minh bạch hơn? Yes we scan! 1863 Open Food Facts contributors and growing - Since 2012
Yes we scan!

Mọi người đều có thể đóng góp

Là một phần của cơ sở dữ liệu hợp tác, tự do và cởi mở của chúng tôi về các sản phẩm thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới!

Open Food Facts là một dự án phi lợi nhuận được thực hiện hoàn toàn bởi các tình nguyện viên, chúng tôi cần bạn.

Thêm sản phẩm

Use our Android, iPhone or Windows Phone app to easily scan the barcode of products from your home or local stores and upload pictures of their label.

Không có điện thoại thông minh? Không vấn đề gì: bạn cũng có thể sử dụng máy ảnh của mình để thêm sản phẩm trực tiếp trên trang web.

Trên trang web, bạn cũng có thể điền thông tin cho các sản phẩm bạn đã thêm hoặc những sản phẩm khác được thêm vào.

Nói với toàn thế giới

Bạn có thích Open Food Facts? Nói cho người khác biết về nó!

Bạn có thể trình bày dự án cho gia đình và bạn bè của mình, chỉ cho họ cách cài đặt ứng dụng và đóng góp, viết một bài đăng trên blog, chia sẻ Sự kiện thực phẩm mở trên truyền thông xã hội...

Và trình bày nó sống! We have presented Open Food Facts to very different audiences in very different settings, and we always get a very enthusiastic response when we show what can be done when the data for products is open. We have lots of presentation materials (slides etc.) that you can adapt or present as-is.

Make it local

You can help to translate the site and mobile app in your language, and to translate presentations, announcements etc.

Chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ và thêm biểu tượng cho nhãn địa phương, để giải mã mã đóng gói địa phương để chúng tôi có thể lập bản đồ sản phẩm, v. v.

Bắt đầu hoặc tham gia cộng đồng cộng tác viên địa phương: thêm sản phẩm địa phương, tuyển dụng bạn bè, giới thiệu dự án tại các buổi họp mặt địa phương và hội nghị, v. v.


Cần trợ giúp chuyên gia

Phát triển Sự Open Food Facts cũng đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

 • Quản lí dự án

  Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng và bạn có thể còn nhiều hơn nữa, nhưng nó là một thách thức để ưu tiên chúng, để xây dựng lộ trình và quản lý dự án khi mọi người tham gia là tình nguyện viên thường có thời gian giới hạn.

 • Thiết kế

  We need help to build a better user experience on the Open Food Facts web site and mobile app, to improve their design, to create impactful presentation materials etc.

 • Phát triển

  We have a lot of development work to do: on the Open Food Facts backend (Perl and MongoDB), API (JSON), web site (HTML5, JS, Foundation), iOS / Android / Windows Phone apps (a Java/Kotlin version on Android, and an hybrid version on iOS currently developed in HTML and JS with Apache Cordova / Phonegap for iOS, with a Swift version that needs volunteers), to build new cool reuses etc. We have projects in many programming languages to ensure anyone can reuse and contribute to Open Food Facts, in any language. We also have a growing Artificial Intelligence effort to simplify contribution work. Our code is on GitHub.

 • Xây dựng cộng đồng

  Chúng ta cần xây dựng các cộng đồng địa phương ở tất cả các nước và đồng thời đoàn kết họ trên toàn cầu.

  It is very difficult to bootstrap a local community in a country without living there, so your help to find the first very motivated participants is essential. Are you one of them?

 • Giao tiếp

  Chúng tôi không chắc chắn những gì để viết ở đây, bạn có thể giúp đỡ?

  More seriously, there are lot of cool things that users, contributors and reusers do with Open Food Facts, it would be great to get more people to know about it. In particular, we need help for public and media relations.

 • Dựa án đặc biệt

  There are lots of interesting and original applications of food open data that we could work on with government food agencies, food producers, researchers, universities, schools, NGOs etc. Maybe you already have ideas? If you do, please help us to push them forward.


Cùng nói chuyện nào!

Rất nhiều ý tưởng, năng lượng và sự nhiệt tình được chia sẻ trong cộng đồng cộng tác viên của chúng tôi, hãy tham gia cùng chúng tôi!

Dưới đây là một số nơi bạn có thể gặp gỡ những người đóng góp khác, nói chuyện với họ và làm việc với họ:

 • Slack

  Slack là cách tốt nhất để tương tác và cộng tác với những người đóng góp, nhà phát triển và người dùng khác. Đó là diễn đàn thảo luận bạn có thể truy cập từ trình duyệt hoặc điện thoại của bạn. Nó hoàn toàn thay đổi cách chúng ta làm việc cùng nhau. Hãy thử nó, bấm vào nút dưới đây để được mời vào Slack của chúng tôi.

 • Nhóm trên Facebook

  We have Facebook groups for Open Food Facts contributors in many languages. Tham gia cùng họ là một cách hay để nhận tin tức về dự án và chia sẻ thông báo cho nhiều đối tượng hơn.

 • Wiki

  We also have a wiki that we use to collaboratively document Open Food Facts and its sub-projects. We also use the wiki to manage translations and to work on the taxonomies / hierarchies of categories, labels etc.


There are many more ways to contribute to Open Food Facts, please join us on Slack and let's start the discussion!