Register for the Open Food Facts Days 2023

Our annual community event Open Food Facts Days 2023 will take place this October in Paris! To be a part of it, REGISTER HERE

close

Khám phá

Open Food Facts là một cơ sở dữ liệu sản phẩm thực phẩm được thực hiện bởi tất cả mọi người, cho tất cả mọi người. Bạn có thể sử dụng nó để thực hiện lựa chọn thực phẩm tốt hơn, và vì nó là dữ liệu mở, bất cứ ai cũng có thể tái sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào.

auto_storiesLearn more about Open Food Facts
Discover Open Food Facts.

Góp phần

Open Food Facts là một dự án phi lợi nhuận được phát triển bởi hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới. You can start contributing by adding a product from your kitchen with our app for iPhone or Android, and we have lots of exciting projects you can contribute to in many different ways.

add_taskLearn more about how you can join us
Contribute to Open Food Facts.