Danh sách nơi sản xuất hoặc chế biến dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Fruits and vegetables based foods - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

7 nơi sản xuất hoặc chế biến:

Nơi sản xuất hoặc chế biếnSản phẩm
470-moo-1 1
10280-thailand 1
Sukhumvit-rd 1
Vietnam 1
Muang 1
Bangpoomai 1
Samutprakam 1