Chocolat noir extra - Sản phẩm

Chocolat noir extra - Sản phẩm

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Chocolat noir extra - Poulain và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng với sửa đổi bổ sung julie-yuka trên Open Food Facts