Roasted Peanut & Caramel - Nut Butter Bar

Mã vạch: 9340784002847 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Vegetarian, en:Vegan

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:Vegan en:Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 425 kcal
Energy 1.778 kj
(425 kcal)
Fat 19,4 g
- Saturated fat 3,1 g
Carbohydrates 45,8 g
- Sugars 42,5 g
Proteins 11,9 g
Salt 0,98 g
Sodium 0,392 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua fix-salt-bot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi roboto-app, yuka.WDZVTFB2NG5oc000dXYwNHpEMktwOTlVellTWFlVaVlKK1lOSWc9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.