gold label non-dairy topping - rich's - 907 g

Mã vạch: 0049800361423 (EAN / EAN-13) 049800361423 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 907 g

Thương hiệu: rich's

Thể loại: en:Cooking helpers, en:Toppings

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Halal

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
INGREDIENTS Water, Hydrogenated Palm Kermel Oil, High Fructose Corn Syrup, Sugar, *Sodium Caseinate (A Milk Derivative), Emulsifier (481 (i)), Stabilizer (461), Acidity Regulator (340(ii)), Salt, Nature-Identical Cream Flavor, Artificial Vanilla Flavours Not A Source Of Lactose Allergen Reminder: Contains Milk And Soy

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Milk, en:Soybeans

Phân tích thành phần:
en:Non-vegan
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The nutrition facts of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

24 g Fat trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 100g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (100g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) ? ?
Fat 24 g 24 g
Carbohydrates ? ?
Proteins ? ?
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua nicktolrep
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.