Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Ủng hộ
close
arrow_upward

gold label non-dairy topping - rich's - 907 g

gold label non-dairy topping - rich's - 907 g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 0049800361423 (EAN / EAN-13) 049800361423 (UPC / UPC-A)

Số lượng: 907 g

Thương hiệu: rich's

Thể loại: en:Cooking helpers, en:Toppings

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: Halal

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  16 thành phần


  : INGREDIENTS Water, Hydrogenated Palm Kermel Oil, High Fructose Corn Syrup, Sugar, *Sodium Caseinate (A Milk Derivative), Emulsifier (481 (i)), Stabilizer (461), Acidity Regulator (340(ii)), Salt, Nature-Identical Cream Flavor, Artificial Vanilla Flavours Not A Source Of Lactose Allergen Reminder: Contains Milk And Soy
  Chất gây dị ứng: en:Milk, en:Soybeans

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E461
  • Phụ gia: E481
  • Thành phần: Emulsifier
  • Thành phần: Glucose
  • Thành phần: High fructose corn syrup

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E340


  Potassium phosphate: Potassium phosphate is a generic term for the salts of potassium and phosphate ions including: Monopotassium phosphate -KH2PO4- -Molar mass approx: 136 g/mol- Dipotassium phosphate -K2HPO4- -Molar mass approx: 174 g/mol- Tripotassium phosphate -K3PO4- -Molar mass approx: 212.27 g/mol-As food additives, potassium phosphates have the E number E340.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E461


  Methyl cellulose: Methyl cellulose -or methylcellulose- is a chemical compound derived from cellulose. It is a hydrophilic white powder in pure form and dissolves in cold -but not in hot- water, forming a clear viscous solution or gel. It is sold under a variety of trade names and is used as a thickener and emulsifier in various food and cosmetic products, and also as a treatment of constipation. Like cellulose, it is not digestible, not toxic, and not an allergen.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E481


  Sodium stearoyl lactylate: Sodium stearoyl-2-lactylate -sodium stearoyl lactylate or SSL- is a versatile, FDA approved food additive used to improve the mix tolerance and volume of processed foods. It is one type of a commercially available lactylate. SSL is non-toxic, biodegradable, and typically manufactured using biorenewable feedstocks. Because SSL is a safe and highly effective food additive, it is used in a wide variety of products ranging from baked goods and desserts to pet foods.As described by the Food Chemicals Codex 7th edition, SSL is a cream-colored powder or brittle solid. SSL is currently manufactured by the esterification of stearic acid with lactic acid and partially neutralized with either food-grade soda ash -sodium carbonate- or caustic soda -concentrated sodium hydroxide-. Commercial grade SSL is a mixture of sodium salts of stearoyl lactylic acids and minor proportions of other sodium salts of related acids. The HLB for SSL is 10-12. SSL is slightly hygroscopic, soluble in ethanol and in hot oil or fat, and dispersible in warm water. These properties are the reason that SSL is an excellent emulsifier for fat-in-water emulsions and can also function as a humectant.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: en:ingredients-water, en:hydrogenated-palm-kermel-oil, en:a-milk-derivative, en:481, en:i, en:461, en:340, en:ii, en:nature-identical-cream-flavor

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  Không ăn chay


  Thành phần không thuần chay: en:Sodium caseinate

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:ingredients-water, en:hydrogenated-palm-kermel-oil, en:a-milk-derivative, en:481, en:i, en:461, en:340, en:ii, en:nature-identical-cream-flavor

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  : INGREDIENTS Water, Hydrogenated Palm Kermel Oil, High Fructose Corn Syrup, Sugar, Sodium Caseinate (A Milk Derivative), Emulsifier (481 (i)), Stabilizer (461), Acidity Regulator (340 (ii)), Salt, Nature-Identical Cream Flavor
  1. INGREDIENTS Water -> en:ingredients-water - percent_min: 10 - percent_max: 100
  2. Hydrogenated Palm Kermel Oil -> en:hydrogenated-palm-kermel-oil - percent_min: 0 - percent_max: 50
  3. High Fructose Corn Syrup -> en:high-fructose-corn-syrup - vegan: yes - vegetarian: yes - ciqual_food_code: 31077 - percent_min: 0 - percent_max: 33.3333333333333
  4. Sugar -> en:sugar - vegan: yes - vegetarian: yes - ciqual_proxy_food_code: 31016 - percent_min: 0 - percent_max: 25
  5. Sodium Caseinate -> en:sodium-caseinate - vegan: no - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 20
   1. A Milk Derivative -> en:a-milk-derivative - percent_min: 0 - percent_max: 20
  6. Emulsifier -> en:emulsifier - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
   1. 481 -> en:481 - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
    1. i -> en:i - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
  7. Stabilizer -> en:stabiliser - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
   1. 461 -> en:461 - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
  8. Acidity Regulator -> en:acidity-regulator - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
   1. 340 -> en:340 - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
    1. ii -> en:ii - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
  9. Salt -> en:salt - vegan: yes - vegetarian: yes - ciqual_food_code: 11058 - percent_min: 0 - percent_max: 11.1111111111111
  10. Nature-Identical Cream Flavor -> en:nature-identical-cream-flavor - percent_min: 0 - percent_max: 10

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Đã bán
  mỗi khẩu (100g)
  Chất béo 25 g 25 g
  Saturated fat ? ?
  Cholesterol 0 mg 0 mg
  Carbohydrates ? ?
  Đường ? ?
  Fiber ? ?
  Protein ? ?
  Muối ăn ? ?
  Trái cây ‚ rau ‚ các loại hạt và dầu hạt cải dầu‚ gỗ óc chó và dầu ô liu (ước tính từ phân tích danh sách thành phần) 0 % 0 %
Kích thước phục vụ: 100g

Môi trường

Bao bì

Vận chuyển

Report a problem

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua nicktolrep
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua gmlaa.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, roboto-app.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.