volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

corned tuna - century tuna - 180g

corned tuna - century tuna - 180g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 0748485102511 (EAN / EAN-13) 748485102511 (UPC / UPC-A)

Số lượng: 180g

Bao bì: en:Can

Thương hiệu: century tuna

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  15 thành phần


  Tiếng Anh: INGREDIENTS: Tuna Flakes (20%), Soy Protein Confcentrate, Water, OfonSoya Oil, Sugar, Garlic, Spices, Salt, Mosodium Glutamate E621, Thickeners (Cntarch, Xanthan Gum E415), Seasoni cbili, Whey Powder and Smoke Fla NET WEICHT 180
  Chất gây dị ứng: en:Fish

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E180
  • Phụ gia: E415
  • Phụ gia: E621 - Bột ngọt
  • Thành phần: Thickener

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E415


  Xanthan gum: Xanthan gum -- is a polysaccharide with many industrial uses, including as a common food additive. It is an effective thickening agent and stabilizer to prevent ingredients from separating. It can be produced from simple sugars using a fermentation process, and derives its name from the species of bacteria used, Xanthomonas campestris.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E621 - Bột ngọt


  Monosodium glutamate: Monosodium glutamate -MSG, also known as sodium glutamate- is the sodium salt of glutamic acid, one of the most abundant naturally occurring non-essential amino acids. Glutamic acid is found naturally in tomatoes, grapes, cheese, mushrooms and other foods.MSG is used in the food industry as a flavor enhancer with an umami taste that intensifies the meaty, savory flavor of food, as naturally occurring glutamate does in foods such as stews and meat soups. It was first prepared in 1908 by Japanese biochemist Kikunae Ikeda, who was trying to isolate and duplicate the savory taste of kombu, an edible seaweed used as a base for many Japanese soups. MSG as a flavor enhancer balances, blends, and rounds the perception of other tastes.The U.S. Food and Drug Administration has given MSG its generally recognized as safe -GRAS- designation. A popular belief is that large doses of MSG can cause headaches and other feelings of discomfort, known as "Chinese restaurant syndrome," but double-blind tests fail to find evidence of such a reaction. The European Union classifies it as a food additive permitted in certain foods and subject to quantitative limits. MSG has the HS code 29224220 and the E number E621.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: en:ingredients, en:soy-protein-confcentrate, en:ofonsoya-oil, en:mosodium-glutamate-e621, en:cntarch, en:seasoni-cbili, en:whey-powder-and-smoke-fla-net-weicht-180

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Non-vegan


  Thành phần không thuần chay: en:Tuna

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Non-vegetarian


  Thành phần không dành cho người ăn chay: en:Tuna

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  INGREDIENTS (Tuna 20%), Soy Protein Confcentrate, Water, OfonSoya Oil, Sugar, Garlic, Spices, Salt, Mosodium Glutamate e621, Thickeners (Cntarch, Xanthan Gum e415), Seasoni cbili, Whey Powder and Smoke Fla NET WEICHT 180
  1. INGREDIENTS -> en:ingredients - percent_min: 20 - percent_max: 20
   1. Tuna -> en:tuna - vegan: no - vegetarian: no - percent_min: 20 - percent: 20 - percent_max: 20
  2. Soy Protein Confcentrate -> en:soy-protein-confcentrate - percent_min: 7.27272727272727 - percent_max: 20
  3. Water -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 6 - percent_max: 20
  4. OfonSoya Oil -> en:ofonsoya-oil - percent_min: 4.44444444444444 - percent_max: 20
  5. Sugar -> en:sugar - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 2.5 - percent_max: 20
  6. Garlic -> en:garlic - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 16.4457070707071
  7. Spices -> en:spice - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 13.1565656565657
  8. Salt -> en:salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 10.9638047138047
  9. Mosodium Glutamate e621 -> en:mosodium-glutamate-e621 - percent_min: 0 - percent_max: 9.3975468975469
  10. Thickeners -> en:thickener - percent_min: 0 - percent_max: 8.22285353535354
   1. Cntarch -> en:cntarch - percent_min: 0 - percent_max: 8.22285353535354
   2. Xanthan Gum e415 -> en:e415 - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 4.11142676767677
  11. Seasoni cbili -> en:seasoni-cbili - percent_min: 0 - percent_max: 7.30920314253648
  12. Whey Powder and Smoke Fla NET WEICHT 180 -> en:whey-powder-and-smoke-fla-net-weicht-180 - percent_min: 0 - percent_max: 6.57828282828283

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Chất béo ?
  Saturated fat ?
  Carbohydrates ?
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein ?
  Muối ăn ?
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Môi trường

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.